Bed en Breakfast Onderste Puth

  Foto’s van de gasten

Familie Diederen

Bed en Breakfast Onderste Puth   *    Onderste Puth 17, Puth   *   Gemeente Schinnen   *              046 4431200   *    mobiel:  06 5083 4253 


 

Wilt u eigen foto’s van uw verblijf in Bed en Breakfast Onderste Puth plaatsen, stuur dan uw foto’s via onderstaande link (max. 4 foto’s). Ze worden dan  op de site geplaatst eventueel met uw naam en verblijfsdatum.

Stuur uw foto's

Voorbeeld

Ga met de muis over de foto voor een vergroting